ï»? 最经典、最全面的催眠术作品——《催眠术圣经》_催眠心理ç½?/title> <meta name="description" content="今天想推荐给大家的一本书是《催眠术圣经》,它的作者正是享誉国际的催眠大师奥蒙å¾?amp;middot;麦吉尔。这本书被誉为有史以来最经典"/> <meta name="keywords" content="催眠书籍,催眠术作å“?/> <meta name="generator" content="iwms网站管理系统"/> <link href="/images/shujicsslistcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/images/shujicssheadcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <body id="body"> <div class="head"> <div class="top"> <a href="/html/default.html" target="_blank">返回首页</a> <span>|</span> <a href="/html/shuji..cuimiankecheng.html" target="_blank">课程导航</a> <a style="margin-left:640px;" href="/WangZhanDiTu.html" target="_blank">网站地图</a> <span>|</span> <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">收藏本站</a> <span>|</span> <a href="/html/guanyuboren259.html" target="_blank">联系我们</a> <span>|</span> <a onclick="javascript:window.open('http://b.qq.com/webc.htm?new=0&sid=4006262918&eid=218808P8z8p8R8P8x8x8x&o=jsbr.org.cn&q=7&ref='+document.location, '_blank', 'height=544, width=644,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,status=no');" style="CURSOR: pointer">帮助</a> </div> <div class="clear"></div> <div class="headadbg"> <div class="headad"> <div class="logo"> <a href="/" target="_blank"><img src="/images/imageslogo.png"></a> </div> <div class="sah"> <form method="get" action="../search.aspx" name="frmSearch"> <div class="search"> <div class="search-left"><input name="keyword" class="searchIn" value="快来找你感兴趣的文章" size="25" type="text" id="search" onfocus="if (value =='快来找你感兴趣的文章'){value =''}" onblur="if (value ==''){value='快来找你感兴趣的文章'}"></div> <div class="search-right"> <input value="搜索" class="searchBtn" type="submit" /><span></span></a> </div> </div> </form> <div class="hottag"> <span>热门标签ï¼?/span> <a href="/html/shuji..search.aspxkeyword催眠.html" target="_blank">催眠</a> <span>|</span> <a href="/html/shuji..search.aspxkeywordå‚¬çœ æœ target.html"_blank">催眠æœ?/a> <span>|</span> <a href="/html/shuji..search.aspxkeyword催眠应用.html" target="_blank">催眠应用</a> <span>|</span> <a href="/html/shuji..search.aspxkeyword催眠案例.html" target="_blank">催眠案例</a> <span>|</span> <a href="/html/shuji..search.aspxkeyword催眠减压.html" target="_blank">催眠减压</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_all"> <ul class="nav"> <li _t_nav="Div1" class=""><a href="/html/shuji..cuimianrumen.html">催眠入门</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div2"><a href="/html/shuji..cuimianyingyong.html">催眠应用</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div3"><a href="/html/shuji..cuimianzixun.html">催眠资讯</a></li> <li _t_nav="Div4"><a href="/html/shuji..cuimianshipin.html">催眠视频</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div5"><a href="/html/shuji..cuimianshi.html">催眠å¸?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div6"><a href="/html/shuji..cuimianqu.html">催眠æ›?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div7"><a href="/html/shuji..cuimianziliao.html">催眠资料</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div8"><a href="/html/shuji..cuimiankecheng.html">催眠课程</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div9"><a href="/html/shuji..CuiMianTuPian.html">催眠图片</a></li> <li _t_nav="Div10"><a href="/html/shuji..guanyuboren259.html">关于我们</a></li> </ul> <div class="navigation-down"> <div id="Div1" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div1"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li><a href="/html/shuji..cuimian.html" target="_blank">催眠</a></li><li><a href="/html/shuji..cuimianshu.html" target="_blank">催眠æœ?/a></li><li><a href="/html/shuji..shunjiancuimian.html" target="_blank">瞬间催眠æœ?/a></li><li><a href="/html/shuji..ziwocuimian.html" target="_blank">自我催眠</a></li><li><a href="/html/shuji..cuimianlishi.html" target="_blank">催眠历史</a></li><li><a href="/html/shuji..cuimianfangfa.html" target="_blank">催眠方法</a></li><li><a href="/html/shuji..xuecuimianshu.html" target="_blank">学习催眠æœ?/a></li><li><a href="/html/shuji..cuimianjiaocheng.html" target="_blank">催眠术教ç¨?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div2" class="nav-down-menu menu-1" _t_nav="Div2" style="display: none;"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li><a href="/html/shuji..cuimianjianya.html" target="_blank">催眠减压</a></li><li><a href="/html/shuji..cuimianjieyan.html" target="_blank">催眠戒烟</a></li><li><a href="/html/shuji..cuimianjiejiu.html" target="_blank">催眠戒酒</a></li><li><a href="/html/shuji..meirong.html" target="_blank">催眠美容</a></li><li><a href="/html/shuji..jianfei.html" target="_blank">催眠减肥</a></li><li><a href="/html/shuji..anmian.html" target="_blank">催眠安眠</a></li><li><a href="/html/shuji..qiannengkaifa.html" target="_blank">潜能开å?/a></li><li><a href="/html/shuji..huisu.html" target="_blank">催眠回溯</a></li><li><a href="/html/shuji..zhiliao.html">催眠治疗</a></li><li><a href="/html/shuji..poan.html" target="_blank">催眠破案</a></li><li><a href="/html/shuji..anli.html" target="_blank">催眠案例</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div3" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div3"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div4" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div4"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li><a href="/html/shuji..yuleshipin.html" target="_blank">催眠娱乐视频</a></li><li><a href="/html/shuji..xuexishipin.html" target="_blank">催眠学习视频</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div5" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div5"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li><a href="/html/shuji..cuimiandashi.html" target="_blank">催眠大师</a></li><li><a href="/html/shuji..zhiliaoshi.html" target="_blank">催眠治疗å¸?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div6" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div6"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li><a href="/html/shuji..yinyue.html" target="_blank">催眠音乐</a></li><li><a href="/html/shuji..yindaoyu.html" target="_blank">催眠引导è¯?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div7" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div7"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li><a href="/html/shuji..wenxian.html" target="_blank">催眠文献</a></li><li><a href="/html/shuji..shuji.html" target="_blank">催眠书籍</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div8" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div8"> <div class="navigation-down-inner" style="width:500px;"> <ul class="scl"> <li><a href="/html/shuji..CuiMianKeCheng1.html">催眠课程</a></li> <li><a target="_blank" href="/html/shuji..gongkaike.html">催眠公开è¯?/a></li> <li><a target="_blank" href="/html/shuji..peixun.html">催眠培训</a></li> <li><a target="_blank" href="/html/shuji..cuimianshipeixun.html">催眠师培è®?/a></li> <li><a target="_blank" href="/html/shuji..wangqiziliao.html">往期资æ–?/a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div9" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div9"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div10" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div10"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container"> <div class="adv"></div> <div class="nav2"> 当前位置ï¼?a href="">催眠心理ç½?/a> â†?<a href="/html/shuji..cuimianziliao.html">催眠资料</a> â†?<a href="/html/shuji..shuji.html">催眠书籍</a> </div> <div class="content_list clearfix"> <div class="show_l"> <div class="cont"> <div style="text-align:center"> <h1 class="aTitle">最经典、最全面的催眠术作品——《催眠术圣经ã€?/h1> </div> <table class="xinxi" width="100%" align="center"> <tr> <td>[日期ï¼?017-08-22]</td> <td>浏览量:100  </td> <td> 作者: </td> </tr> </table> <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more">分享到:</a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分享到QQ空间">QQ空间</a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分享到新浪微å?>新浪微博</a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分享到腾讯微å?>腾讯微博</a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分享到人人网">人人ç½?/a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分享到微ä¿?>微信</a></div> <div id="cont_center"><p>今天想推荐给大家的一本书是《催眠术圣经》,它的作者正是享誉国际的催眠大师奥蒙å¾?middot;麦吉尔。这本书被誉为有史以来最经典、最全面的催眠术作品ã€?/p> <p><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/upload2017-0817082217416977.png" alt="" align="center" /></p> <p> </p> <p>看过许多关于催眠术的书籍,这本书是最晦涩的,辞藻并不华丽,而且非常多的概念性词汇,也谈不上旁征博引,但恰恰因此,没有了哗众取宠的造作,可读性反而增强。这本书我几乎是一口气读完的,过程中不断反复的回看前面章节的内容,还做了一系列的笔记。坦白说,起初我是想写一篇类似书评的文章,但是读完之后,深感惭愧,并坚定的认为,我至少应该再重读五遍,才有资格写一两句评论ã€?/p> <p> </p> <p>我甚至开始怀疑,奥蒙德在攥写这本书的过程中,已经在字里行间,利用文字的反复、章节前后顺序的设计、穿插的若干训练操作,而对读者完成了多重深度催眠ã€?/p> <p> </p> <p>如果你反对我这样的揣测,那么不妨做个小小的实验,在开始阅读之前,在心里说出自己看这本书的目的,比å¦?ldquo;怀质疑态度,一探究ç«?rdquo;,比å¦?ldquo;我想成为催眠大师,控制地球人”。而读毕,你还记得那些最初的目的吗?或者,它变成了什么样子?</p> <p> </p> <p>同时,我也在想,我们从生到死,每一次呼吸、每一个心跳、每迈出一步、每说一句话、一个眼神、一个决定,都是“被影å“?rdquo;的结果,我们都是被催眠者,又同时是催眠师ã€?/p> <p> </p> <p>最后我想引入本书最初章节中的几个问题,唤起大家对此书读一读的兴趣ï¼?/p> <p> </p> <p><strong>哪些人可以被催眠?</strong></p> <p> </p> <p>答:所有精神正常的人都会受到催眠术影响,但不同人接受催眠的难易程度并不相同。有些人会表现出深度催眠反应,包括延迟反应,而另一些人,则只会表现出最基本的肌肉僵硬等反应,例å¦?ldquo;锁手æœ?rdquo;等ã€?/p> <p> </p> <p>平均而言,大约有20%的人特别容易在第一次接受催眠时就进人深度催眠状态。由于这样的人通常会更愿意观看催眠术表演,所以在观众中占的比例还要更高一些ã€?/p> <p> </p> <p><strong>决定一个人是否容易被催眠的因素是什ä¹?</strong></p> <p> </p> <p>答:首先必须要明白,一个人是否容易被催眠,跟他的智力、性格、性别和情绪稳定程度并没有必然联系。在某种意义上,催眠和被催眠的能力都是个人天赋,因人而异。一个人是否容易催眠别人或者被催眠,根本上取决于他从意识层面进入潜意识层面的难易程度ã€?/p> <p> </p> <p><strong>催眠术会削弱目标对象的意志力å?</strong></p> <p> </p> <p>答:这个问题是从认为“催眠师无所不能”的时代遗留到今天的。在过去,绝大多数人们对催眠术尚心怀迷信,而催眠师在舞台表演中则会利用这种迷信,让旁观者以为他们能够自由控制目标对象的一举一动,令后者表现得仿佛完全没有自主意志的傀儡。实际上,这只是催眠师的表演技巧和舞台气氛的渲染而已ã€?/p> <p> </p> <p>意志力跟催眠术之间几乎完全没有任何联系。事实上,催眠术不仅不会削弱意志力,而且还可以提高目标对象的决心、注意力、人格力和自信,从而在某些意义上使其意志力得到增强ã€?/p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>意志薄弱的人更容易被催眠å?</strong></p> <p> </p> <p>答:事实上并不是这样。那些让人表现得“意志坚定”的特质,例如决心、自信心和感染力,同时也正是让人更容易被催眠的特质。通常情况下,意志力薄弱的人没有能力用足够严肃的态度去对待自己的想法,所以才会被催眠ã€?/p> <p> </p> <p><strong>我们可以违背某人的意志而将他催眠吗?</strong></p> <p> </p> <p>答:刚才已经说过,意志力跟催眠术之间几乎没有任何联系。催眠作用主要发生在情感层面,而不是主观意志层面。期待、信仰、信念、想象力和恐惧等因素都能够促使人进入催眠状态。历史上不乏催眠师通过恐吓目标对象达到催眠目的的例子。一些情况下,目标对象越是不愿意被催眠,反而越容易进入催眠状态ã€?/p> <p> </p> <p>在恐惧前提下,更易陷入催眠状态ã€?/p> <p> </p> <p>19~20世纪之交的催眠大师西德尼•å¼—劳尔曾举过一个类似的例子,他åœ?900年写道:“事实上,恐惧会使人不知所措,催眠师可以利用这一机会对其进行暗示,只要影响力足够强,就可以达到瞬间催眠的效果ã€?rdquo;</p> <p> </p> <p>“假设某个人因为别人质疑他‘究竟敢不敢试一è¯?rsquo;才来到舞台上,但其实他心中充满了紧张和不安。有经验的催眠师很容易从他的表情和姿态中分辨出这些情绪。催眠师知道,如果能突然出乎这个人的意料,用强力的暗示去影响他的潜意识,就可以立刻让他陷人催眠状态ã€?rdquo;</p> <p> </p> <p>“所以,催眠师会走到舞台边缘,就在那人一只脚踏上台的时候,忽然伸出一只手托住他的后颈部位。在观众看来,催眠师只不过是扶了那人一把而已,但这个动作的真实意义在于让他更加迷惑ã€?/p> <p> </p> <p>在他有时间反应过来之前,催眠师就会用另一只手的手掌拍在他下巴上,让他的头发生突然的震颤。这会让他的感官在一瞬间变得无比敏感。他会觉得耳朵里充满了各种各样的声响,其他感觉也都变得无比敏锐。催眠师在此时用强硬的语气发令:‘睡!你现在就要入睡!’在大多数情况下,那人都会立刻睡着ã€?rdquo;</p> <p> </p> <p>这段是在一个多世纪前写下的。尽管这样的催眠手段在某些情境下可能很有效,但却不适合今天的舞台表演。今天的人们更喜欢自由选择,不愿意做任何身不由己的事情。为了不让人们误解催眠术这一行业,催眠师应在表演前征得目标对象的同意ã€?/p> <p> </p> <p><strong>催眠师能让目标对象做出不道德的行为吗?</strong></p> <p> </p> <p>答:绝大多数专家认为,催眠作用并不会改变人的道德操守。如果一个人在正常状态下觉得某些行为是不道德的,那么他在催眠状态下也会拒绝做出这些行为ã€?/p> <p> </p> <p><strong>女性比男性更容易被催眠吗?</strong></p> <p> </p> <p>答:并不一定。平均而言,女性更加偏重于感性而不是理性,所以更容易为催眠术所影响,但她们的感性思维模式也更容易触发忸怩不安的情绪,这种情绪对暗示有抵抗作用。男性则相对不容易受催眠术影响,但一旦接受了暗示,就更倾向于完全照着暗示去做ã€?/p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>高智商的人更容易被催眠吗?</strong></p> <p> </p> <p>答:高智商的大学生确实是最容易被催眠的人群之一,然而,导致他们容易被催眠的并不是智力本身,而是他们对未知事物的探索欲望。著名物理学家斯坦梅茨曾说:“人类下一个伟大的探索前沿将会是自己的思想深处ã€?rdquo;而催眠术就是此种探索的产物ã€?/p></div> </div> <div class="p_n clearfix"> <div class="prevNews">上一篇:<a href="/html/shuji..shuji703.html">廖阅鹏老师热销催眠书籍推荐在线阅读下载</a></div> <div class="nextNews">下一篇:</div> </div> <p style="padding:10px;line-height:30px;font-size:14px;">声明:【本文由催眠心理网整理编辑,未经网站正式授权不得转载,违者依法追究相关法律责任。ã€?/p> <div class="remark clearfix"> <div class="mframe mR"> <div class="tl"></div> <div class="tr"></div> <div class="tm"> <span class="tt">本文评论</span>   </div> <div class="wrapper"> <div class="ml"></div> <div class="mr"></div> <div class="mm"> <table width="100%" style="margin:6px"> <tr><td width="300"> <form action="" name="fmRemarkSt" onsubmit="return remark.post(this);"> <input type="hidden" value="1" name="face"/> 姓名 <input type="text" name="username" value="" maxlength="15" style="width:60px" class="inputbg"/> <input type="checkbox" id="rmAnonymitySt" onclick="remark.anony(this)"/><label for="rmAnonymitySt">匿名</label> <br/> <div class="box"> <div class="Input_Box clearfix"> <textarea class="Input_text" name="body" cols="40" rows="4" onkeydown="remark.dispLen(this)" onkeyup="remark.handle(event,this);remark.dispLen(this)" style="width:99%;height:100px;margin:3px 0;overflow-y:auto"></textarea> <div class="faceDiv"> </div> <div class="Input_Foot"> <input type="checkbox" checked="checked" id="rmAgreeSt"/> <div class="argee"><label for="rmAgreeSt">同意评论声明</label> <div class="ag1"> <h3>评论声明</h3> <p>尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法è§?/p> <p>承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任</p> <p>本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容</p> <p>本站有权在网站内转载或引用您的评è®?/p> <p>参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款</p> </div> </div>    <button type="submit" style="width:50px">发布</button> </div> </div> </div>     </form> </td></tr> </table> <div class="reCont" id="reContainer"></div> </div> </div> <div class="bl"></div> <div class="br"></div> <div class="bm"></div> </div> </div> </div> <div class="show_r"> <div class="class_tj"> <h3><a href="/html/shuji..cuimiankecheng.html" target="_blank"><span>课程推荐</span></a></h3> <a href="/html/shuji..cuimiankecheng1.html" target="_blank"><img src="../images/催眠课程配图280.jpg"></a> </div> <div class="case"> <div class="title cf clearfix"> <ul class="title-list fr cf clearfix"> <li class="on"><a href="javascript:void(0)">热门文章</a></li> <li><a href="javascript:void(0)">最新评è®?/a></li> <li><a href="javascript:void(0)">近期文章</a></li> </ul> </div> <div class="product-wrap"> <div class="product show"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="/html/shuji..guanyuboren259.html" class="imgLink" target="_blank"><img src="/images/upload2016-0416040112012701t.jpg" alt="关于我们" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="/html/shuji..guanyuboren259.html" class="nLink" target="_blank">关于我们</a></div><div class="sum"> </div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="/html/shuji..guanyuboren259.html" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="/html/shuji..cuimianzixun223.html" class="imgLink" target="_blank"><img src="/images/upload2016-0316031617545622t.jpg" alt="揭秘:狗催眠人纯属玩ç¬? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="/html/shuji..cuimianzixun223.html" class="nLink" target="_blank" title="揭秘:狗催眠人纯属玩ç¬?>揭秘:狗催眠人纯属玩</a></div><div class="sum">最近一只德国狐狸犬火了,因为它会凝视人的眼睛,让对方进入催眠状态ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="/html/shuji..cuimianzixun223.html" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="/html/shuji..cuimianshu403.html" class="imgLink" target="_blank"><img src="/images/upload2016-0516051015105844t.jpg" alt="催眠术史:催眠术与人类发展的过ç¨? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="/html/shuji..cuimianshu403.html" class="nLink" target="_blank" title="催眠术史:催眠术与人类发展的过ç¨?>催眠术史:催眠术与äº?/a></div><div class="sum">  催眠心理网有在大量催眠术、催眠术教程、和催眠术书籍供学催眠术的同志们学习,带您一起如何学好催眠术入门,在这里您能和爱学习的催眠术的网友一起学习探讨ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="/html/shuji..cuimianshu403.html" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="/html/shuji..xuexishipin258.html" class="imgLink" target="_blank"><img src="/images/upload2016-0316032314332104t.jpg" alt="蔡仲æ·?瞬间催眠æœ? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="/html/shuji..xuexishipin258.html" class="nLink" target="_blank">蔡仲æ·?瞬间催眠æœ?/a></div><div class="sum">国际著名催眠大师蔡仲淮老师的催眠课堂风采ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="/html/shuji..xuexishipin258.html" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="/html/shuji..xuexishipin249.html" class="imgLink" target="_blank"><img src="/images/upload2016-0316032416445358t.jpg" alt="2秒种瞬間催眠术" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="/html/shuji..xuexishipin249.html" class="nLink" target="_blank">2秒种瞬間催眠术</a></div><div class="sum">2秒钟瞬间催眠术,NLP极速催眠ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="/html/shuji..xuexishipin249.html" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> <div class="product"> <div class="reCont reCont2"><div class="reHead"><img src="/images/picb.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="/html/shuji..cuimianzixun223.html" target="_blank">揭秘:狗催眠人纯属玩ç¬?/a></div><div class="reBody">haha</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="/images/picb.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="/html/shuji..ziwocuimian294.html" target="_blank">5分钟学会自我催眠</a></div><div class="reBody">哇,太有帮助äº?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="/images/picb.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">事实ä¸?/span> <span class="reDate">评论</span> <a href="/html/shuji..cuimianzixun223.html" target="_blank">揭秘:狗催眠人纯属玩ç¬?/a></div><div class="reBody">路过围观~23333~<br/>反正我是不会相信的~</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="/images/picb.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">催眠师姐</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="/html/shuji..cuimianzixun223.html" target="_blank">揭秘:狗催眠人纯属玩ç¬?/a></div><div class="reBody">只能说演员们演的太逼真,噗å—?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="/images/picb.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="/html/shuji..cuimianjianya125.html" target="_blank">催眠教你如何减轻压力(二ï¼?/a></div><div class="reBody">催眠减压不错</div><div class="reFoot"></div></div> </div> <div class="product"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="/html/shuji..shuji1692.html" class="imgLink" target="_blank"><img src="/images/upload2017-0817082217416977t.jpg" alt="最经典、最全面的催眠术作品——《催眠术圣经ã€? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="/html/shuji..shuji1692.html" class="nLink" target="_blank" title="最经典、最全面的催眠术作品——《催眠术圣经ã€?>最经典、最全面的催çœ?/a></div><div class="sum">今天想推荐给大家的一本书是《催眠术圣经》,它的作者正是享誉国际的催眠大师奥蒙å¾?middot;麦吉尔。这本书被誉为有史以来最经典、最全面的催眠术作品ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="/html/shuji..shuji1692.html" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="/html/shuji..cuimianzixun1691.html" class="imgLink" target="_blank"><img src="/images/upload2017-0817082217246796t.jpg" alt="催眠是科学还是“巫术”?人真的会被催眠吗ï¼? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="/html/shuji..cuimianzixun1691.html" class="nLink" target="_blank" title="催眠是科学还是“巫术”?人真的会被催眠吗ï¼?>催眠是科学还是“巫æœ?/a></div><div class="sum">“3ã€?ã€?、睡吧!”影片和电视中,经常会看到一些人们被催眠的场景,在一些视频短片中,催眠术更是神乎其神,充满了神秘主义和宗教的色彩。传统影片中只是通过动作、声音、小道具使人保持不清醒的状态。电影《盗梦空间》中,盗梦专家们使用药物和机器可以进入梦境控制人的意识,意念的入侵将催眠术发挥到极致。那么,催眠术真的有那么神奇ï¼?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="/html/shuji..cuimianzixun1691.html" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="/html/shuji..yinyue1690.html" class="imgLink" target="_blank"><img src="/images/upload2017-0817082215356751t.jpg" alt="催眠轻音乐—《南来风ã€? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="/html/shuji..yinyue1690.html" class="nLink" target="_blank" title="催眠轻音乐—《南来风ã€?>催眠轻音乐—《南来风</a></div><div class="sum">这是一首爱尔兰哨笛轻音乐类型的催眠曲,在静谧婉转、清新淡雅的曲调中,你会听见一丝隐约的沙哑和沧桑,每一个尾音,会非常随意和放肆地留下一个回旋的音符,散漫慵懒,隐藏着纯朴和野性ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="/html/shuji..yinyue1690.html" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="/html/shuji..peixun1689.html" class="imgLink" target="_blank"><img src="/images/upload2017-0817081720186613t.jpg" alt="北京京师博仁---NGH国际催眠师认证班第一期圆满落å¹? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="/html/shuji..peixun1689.html" class="nLink" target="_blank" title="北京京师博仁---NGH国际催眠师认证班第一期圆满落å¹?>北京京师博仁---NGHå›?/a></div><div class="sum">2017å¹?æœ?日至13日,由京师博仁主办的NGH国际催眠师认证班迎来了第一期。同时也见到了在学员们口中亲切的称呼ä¸?ldquo;催眠王子”的台湾催眠第一äº?--夏东豪导师ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="/html/shuji..peixun1689.html" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="/html/shuji..anli1688.html" class="imgLink" target="_blank"><img src="/images/upload2017-0817081615032553t.jpg" alt="蔡仲淮深度解析催眠,艾瑞克森经典案例一" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="/html/shuji..anli1688.html" class="nLink" target="_blank" title="蔡仲淮深度解析催眠,艾瑞克森经典案例一">蔡仲淮深度解析催眠,</a></div><div class="sum">以下内容出自京师博仁微课堂直播间,蔡仲淮深度解析催眠微课。我们今天呢,在讲到这个微课堂,要讲到的是一个深度解析催眠。以往呢,我们可能会谈到很多有关催眠的这些技术分享,但你们很少听到我讲到艾瑞克森的案例分享,所以今天我们拿了几个艾瑞克森的案例拿来解释给大家听一下ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="/html/shuji..anli1688.html" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> </div> </div> <div class="class_cm"> <h3><a><span>催眠活动</span></a></h3> <a onclick="javascript:window.open('http://b.qq.com/webc.htm?new=0&sid=4006262918&eid=218808P8z8p8R8P8x8x8x&o=jsbr.org.cn&q=7&ref='+document.location, '_blank', 'height=544, width=644,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,status=no');" style="CURSOR: pointer"><img src="../images/催眠活动280.jpg"></a> </div> <div class="clear_us"> <h3><a><span>关注我们</span></a></h3> <a><img src="../images/催眠心理网二维码280.png"></a> </div> <div class="news_bq"> <h3><a href=""><span>热门标签</span></a></h3> <div class="hottag2 clearfix"> <a href="/cuimian.html" target="_blank">催眠</a> <a href="/cuimianshu.html" target="_blank" class="hotgreen">催眠æœ?/a> <a href="/shunjiancuimian.html" target="_blank" class="hotred">瞬间催眠æœ?/a> <a href="/ziwocuimian.html" target="_blank" class="hotgray">自我催眠</a> <a href="/cuimianfangfa.html" target="_blank" class="hotpurple">催眠方法</a> <a href="/cuimianjiaocheng.html" target="_blank" class="hotblue">催眠术教ç¨?/a> <a href="/cuimianjianya.html" target="_blank" class="hotbrown">催眠减压</a> <a href="/cuimianjieyan.html" target="_blank" class="hotorange">催眠戒烟</a> <a href="/cuimianjiejiu.html" target="_blank" class="hotblack">催眠戒酒</a> <a href="/meirong.html" target="_blank">催眠美容</a> <a href="/jianfei.html" target="_blank" class="hotgreen">催眠减肥</a> <a href="/anmian.html" target="_blank" class="hotred">催眠安眠</a> <a href="/qiannengkaifa.html" target="_blank" class="hotgray">潜能开å?/a> <a href="/huisu.html" target="_blank" class="hotpurple">催眠回溯</a> <a href="/zhiliao.html" target="_blank" class="hotblue">催眠治疗</a> <a href="/poan.html" target="_blank" class="hotbrown">催眠破案</a> <a href="/anli.html" target="_blank" class="hotorange">催眠案例</a> <a href="/cuimianqu.html" target="_blank" class="hotblack">催眠æ›?/a> <a href="/yinyue.html" target="_blank">催眠音乐</a> <a href="/cuimiandashi.html" target="_blank" class="hotgreen">催眠大师</a> <a href="/cuimianziliao.html" target="_blank" class="hotred">催眠资料</a> <a href="/shuji.html" target="_blank" class="hotgray">催眠书籍</a> <a href="/yindaoyu.html" target="_blank" class="hotpurple">催眠引导è¯?/a> <a href="/cuimianshipeixun.html" target="_blank" class="hotblue">催眠培训</a> <a href="/peixun.html" target="_blank" class="hotbrown">催眠师培è®?/a> <a href="/gongkaike.html" target="_blank" class="hotorange">催眠公开è¯?/a> <a href="/XinLiZiXun.html" target="_blank">心理咨询</a> <a href="/anli.html" target="_blank" class="hotgreen">案例</a> </div> </div> </div> </div> <div class="news"> <h3><a href=""><span>推荐文章</span></a></h3> </div> <div class="next_pre"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr valign="top"><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="/html/shuji..peixun1591.html" class="imgLink" target="_blank"><img src="/images/upload2017-0317032014426755t.jpg" alt="幸而与催眠相逢于培训课,所有的相遇都是生命的馈èµ? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="/html/shuji..peixun1591.html" class="nLink" target="_blank" title="幸而与催眠相逢于培训课,所有的相遇都是生命的馈èµ?>幸而与催眠相é€?/a></div><div class="sum">人世间的所有相逢与别离都像是冥冥之中自有定数的,也许你计划良久的事最后却不知不觉被搁浅,而心血来潮临时起意的决定却总是会带来一些意想不到的惊喜,所谓因缘际会不外如是。我虽然过了小孩子的年纪,但是回想走过的大半人生路我发现,改变我生活轨迹的那些决定绝大部分都是在头脑发热不假思索的情况下发生的ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="/html/shuji..peixun1591.html" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="/html/shuji..peixun1500.html" class="imgLink" target="_blank"><img src="/images/upload2017-0117010409496418t.jpg" alt="怎样的运气让我遇到你——让我重获新生的催眠培训课程" width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="/html/shuji..peixun1500.html" class="nLink" target="_blank" title="怎样的运气让我遇到你——让我重获新生的催眠培训课程">怎样的运气让æˆ?/a></div><div class="sum">机缘巧合冥冥之中的一次催眠课程,改变了我和父亲,改变了我们之间的的关系,也让我的生活掀开了全新的篇章。感谢廖岳鹏老师在这几天的悉心教导ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="/html/shuji..peixun1500.html" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="/html/shuji..peixun1501.html" class="imgLink" target="_blank"><img src="/images/upload2017-0117010409578272t.jpg" alt="活在当下ï¼?天的催眠培训让我走出半生的困å¢? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="/html/shuji..peixun1501.html" class="nLink" target="_blank" title="活在当下ï¼?天的催眠培训让我走出半生的困å¢?>活在当下ï¼?天的</a></div><div class="sum">很多人都会思考一个问题:人为什么活着,不论是谁,似乎都被它困扰良久,不论是风华正茂的青壮年还是耄耋老人,道现在我想说,与其想为什么活着不如想一想应该怎么活,彼岸是遥远的,但是船舵的方向却在你手里真实地握着ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="/html/shuji..peixun1501.html" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="/html/shuji..cuimianzixun978.html" class="imgLink" target="_blank"><img src="/images/upload2016-0816082214121398t.jpg" alt="催眠工具箱购买指南——京师博仁催眠学院指定推广产å“? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="/html/shuji..cuimianzixun978.html" class="nLink" target="_blank" title="催眠工具箱购买指南——京师博仁催眠学院指定推广产å“?>催眠工具箱购ä¹?/a></div><div class="sum">本产品是由京师博仁催眠学院指定推广产å“?mdash;—催眠工具箱,内含催眠仪、水晶球、怀表、探水针等超过十种催眠道具,京师博仁十年专业心理服务经验,专家团队指导,您值得信赖ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="/html/shuji..cuimianzixun978.html" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td></tr></table></div> </div> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta charset="gb2312"> <title>

地址:北京师范大学南院博仁教育楼 京ICPå¤?6024445å?/p>

返回首页 | 联系我们 | 最新资è®?/a> | 网站地图 | 收藏我们